Mēs ar lepnumu godinām dažādību visās tās izpausmēs, un vēlamies izteikt atzinību visiem tiem, kas savā kopienā rada pārmaiņas. Ik gadu organizējam Dažādības balvas pasniegšanas ceremoniju, kur apbalvojam tos uzņēmumus, kas savā vidē ir veicinājuši dažādu dažādības grupu iekļaušanu un pieņemšanu.

Mēs uzskatām, ka dažāda un iekļaujoša vide veicina labāku savstarpēju sapratni, augstāku sadarbību starp indivīdiem un komandām, kā arī radošu problēmu risināšanu. Mūsu apbalvojums ir atzinība uzņēmumiem par to apņemšanos radīt iecietīgu un cieņas pilnu vidi, kur pret ikvienu izturas godīgi un ar cieņu.

Dažādības balvu nominācijas tiek vērtētas, pamatojoties uz kopējiem Eiropas Komisijas noteiktajiem kritērijiem, piemēram, darbā pieņemšanas praksēm, darbaspēka attīstības un apmācības iespējām, klientu apkalpošanas iniciatīvām, korporatīvo kultūru un filantropiskām aktivitātēm.

Mēs uzskatām, ka ir svarīgi godināt mūsu kopienu daudzveidību. Dažādības balvu iegūst tie, kuri ir apņēmušies radīt vidi, kur ikviens jūtas cienīts un novērtēts.