Pievienojies Latvijas dažādības hartai

Latvijas dažadības harta ir brīvprātīga deklerācija, kas neuzliek nedz kādas juridiskas va finansiālas saistības. Vienlaikus, parakstot Latvijas dažādības hartu, parakstītājs apņemas savā darbā virzīties uz Hartas iekļauto principu īstenošanu, īpaši cilvēkresursu politikas jomā.

Latvijas dažādības harta ir daļa no Eiropas Savienības Dažādības hartu platformas, kuru pārrauga Eiropas Komisija.

Tikai Latvijas dažādības hartas parakstītājiem ir pieeja īpašām tīklošanās iespējām, apmācībām (tai skaitā bezmaksas) un ES augsta līmeņa notikumiem. Dalība dažādības hartās un to principu ieviešana sniegs papildus priekšrocības piedaloties ES līmeņa dažādības indeksā.

Soļi, lai pievienotos Latvijas dažādības hartai:

  1. Iepazīstieties ar Latvijas Dažādības hartu;
  2. Izvērtējiet vai jūsu uzņēmums, organizācija vai iestāde, savos stratēģiskajos uzstādījumos un darbībā atbilst Latvijas Dažādības hartas pamatprincipiem;
  3. Pārliecinieties, ka jūsu uzņēmumam, organizācijai vai iestādei nav aktīvu tiesvedību par diskriminācijas vai darba tiesību pārkāpumiem;
  4. Saņemiet uzaicinācinājumu uz sarunu un pievienojieties Dažādības hartai

Ja, jūs uzņēmums, organizācija vai iestāde apņemas ieviest Latvijas Dažādības hartas pamatprincipus, sūtiet oficiālu pieprasījumu un vēlmi pievienoties Latvijas Dažādības hartai uz e-pastu info@imaginenordic.lv

Mēs izskatīs kartu pieteikumu un tā atbilstību Latvijas Dažādības hartas pamatprincipiem:

  • Pārliecināsimies, ka uzņēmumam, organizācijai vai iestādei nav aktīva tiesvedība darbinieku diskriminācijas lietā;
  • Pārliecināsimies, ka uzņēmumam, organizācijai vai iestādei nav apsūdzības darba tiesību jomā un aizdomas par necilvēcīgiem darba apstākļiem;
  • Pārliecināsimies, ka uzņēmums, organizācija vai iestāde nav publiski iestājies par kādas no dažādības grupu tiesību ierobežošanu.